Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Avfallshantering för fritidsbåtshamnar

Bra att veta

Alla fritidsbåtshamnar med utrymme för fler än 25 fritidsbåtar ska senast 1 januari 2024 ha en godkänd avfallshanteringsplan och en mottagningsanordning för avfall som normalt uppkommer vid en fritidsbåtshamn. Det kan handla om avfall som exempelvis toalettavfall, förpackningsavfall, matavfall samt farligt avfall som spillolja, batterier och kemikalier.

Kommunens miljö- och hälsoenhet utför tillsyn av mottagningsanordningen och godkänner avfallshanteringsplanen.

Fritidsbåtshamnar med utrymme för mer än 25 fritidsbåtar behöver göra följande:

  1. Identifiera behov av avfallsavlämning
    Hamnanvändarna ska ges möjlighet att tycka till om vilket behov av avfallsavlämning som finns för fritidsbåtshamnar, för drift och användning av fritidsbåtar.
  2. Se till att få avfallshanteringsplanen godkänd till den 1 januari 2024
    Ansvarig(a) person(er) ska utses för att upprätta en plan för mottagandet av avfall i hamnen. Planen ska skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se senast den 31 oktober 2023 för att få den godkänd i tid. Planen ska lämnas in även om ni bedömer att ni inte behöver ha en mottagningsanordning.
  3. Inrätta en mottagningsanordning för avfall
    Kärlen ska vara praktiska, enkla att komma åt och ha den kapacitet att ta emot avfall som ni bedömer normalt uppkommer. Sortering av de avfallstyper som hamnanvändarna har behov av att lämna ska kunna ske utan att avfallet riskerar spridas i vatten eller på land. Observera att om ett enskilt avlopp behöver anläggas eller ändras ska en ansökan om tillstånd göras till samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.