Länk till startsidan

Bygg- och rivningsavfall

Bra att veta

Du som fastighetsägare eller byggherre ansvarar för att bygg och rivningsavfall hanteras på rätt sätt.

Du som hanterar avfall är ansvarig för att hanteringen inte skadar människors hälsa eller miljön. För att avfallet ska kunna återbrukas, återvinnas eller bli till energi på ett miljömässigt bra sätt krävs att farligt avfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort och tas om hand separat.

Brännbart avfall och farligt avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från varandra. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska dessutom sortera ut följande material och förvara dem skilt från varandra och annat avfall:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

En bra hantering kan kräva hjälp av specialister för inventering och rivning.

Det är viktigt att försöka minska mängden avfall och återanvända så mycket som möjligt. Vid val av material och produkter ska du välja sådana som innehåller så lite skadliga ämnen som möjligt.

Undantag för utökade sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall gäller endast om:

  • separering inte är möjligt på grund av att avfallets konstruktion eller sammansättning
  • avfallet är förorenat

Om du anser att avfallet omfattas av undantag för utsortering bör du dokumentera denna bedömning. Dokumentationen ska kunna visas vid ett tillsynsbesök.

Miljö- och hälsoenheten är tillsynsmyndighet när det gäller bygg- och rivningsavfall och kan även i särskilda fall ge dispens från kravet på utsortering av avfall.

Du kan ansöka om dispens om du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt bestämmelserna i Avfallsförordningen (2020:614). För att få dispens krävs det att separat insamling inte är genomförbar eller att separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kom ihåg att du behöver ett rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område.

Kontakt

Miljö- och hälsoenheten

E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)