Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Från högt till ännu högre betyg för näringslivsservice i Örnsköldsvik

Från högt till ännu högre betyg för näringslivsservice i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks näringsliv ger kommunen höga betyg i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) mätning av företagsärenden ”Insikt” under 2023. Nöjd-kund-index ligger nu på 79,2 vilket skattas som ett högt betyg, och är en förbättring från 78,7 förra året. Sverigesnittet på 75 ligger i nivå med de senaste åren, medan Örnsköldsviks kommun tog ett rejält kliv upp för två år sedan och har sedan belönats med förbättrade betyg från företagen både 2022 och 2023.

— Med så höga betyg är det stimulerande att fortsätta att inte bara hålla nivån, utan att fortsätta att förbättra, säger näringslivschef Fredrik Holmgren. Eloge till alla inblandade som arbetar för att det ska fungera bra att uträtta sina företagsärenden hos kommunen.

SKR mäter i den årliga mätningen myndighetsutövningen inom områdena brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering. Mätningen omfattar också serviceområdena information, bemötande kompetens, effektivitet och rättssäkerhet.

Flera myndighetsområden får mycket högt betyg, och allra högst förra året hade området livsmedel.

— Vi jobbar mycket med att vara så tillgängliga som möjligt, det ska vara lätt att nå oss och vi försöker möta våra företagare på ett professionellt och trevligt sätt. Det handlar mycket om det personliga mötet där vi försöker göra vårt bästa för att vara lyhörd för företagens behov och samtidigt vara tydlig med de krav som ställs i lagstiftningen. Vi vill stötta och hjälpa företagen att göra rätt och motiverar våra beslut på ett sätt som förhoppningsvis gör det enkelt att förstå, säger Åsa Westerlund, chef vid miljö- och hälsoenheten, Örnsköldsviks kommun.

SKR:s årliga undersökning är ett verktyg för kommunens uppföljning och förbättringsarbete. Den grundar sig på en enkät som skickas till dem som har haft ett avslutat ärende med kommunen under mätåret.

Publicerad: