Länk till startsidan

Anmäl till prövning för betyg - sfi

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra prövning för betyg i svenska för invandrare. En betygsprövning kostar 500 SEK och betalas, enligt överenskommelse, före prövningstillfället. Prövningstillfället har bestämda datum och görs vid ett eller flera tillfällen. Anmälan sker senast 3 veckor innan prövning.

Sfi-drop-in

Besöksadress: Torggatan 10, plan 3, 891 88 Örnsköldsvik

Öppettider sfi-drop-in: Onsdag och torsdag 8:00-11:30

Yvonne Strömberg

Administrativ assistent

Telefon: 0660-884 83

E-post: sfi@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Prövningstillfället

En prövning i sfi är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplanen för sfi.

Det är skolan eller vuxenutbildningen som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Den som har rätt att göra en prövning ska få ett erbjudande om att göra det, men hen kan inte kräva att få göra prövningen vid en specifik tidpunkt.

Det är läraren som utformar prövningen i detalj och kan delas upp på flera tillfällen.

Vid prövningstillfället ska du uppvisa giltig ID-handling.

Prövningen kan exempelvis innehålla:

  • skriftliga och muntliga prov
  • inlämningsuppgifter
  • praktiska redovisningar
  • gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.

Efter prövning får du betyg i kursen. Betygsskalan har två betygssteg, Godkänt och Icke godkänt.

På skolverket kan du förbereda dig genom att se gamla prov och exempeluppgifter i svenska för invandrare (sfi) Länk till annan webbplats.