Länk till startsidan

Ansök till idrottsutbildning

Det finns tre olika alternativ för dig som vill idrotta under gymnasietiden. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. På Skolverkets webbplats kan du läsa vilka idrotter, orter och skolor som kommer att bedriva riksidrottsgymnasium samt hur du ansöker. Det andra alternativet är de nationellt godkända idrottsutbildningarna. De är lokala/regionala. Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder nationellt godkända idrottsutbildningar inom fotboll, innebandy och ishockey. Det tredje alternativet kallas lokal idrottssatsning och är för dig som vill läsa idrott och hälsa som individuellt val på ditt gymnasieprogram.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), för dig som vill kombinera din gymnasieexamen med en utbildning mot nationell elit inom din idrot. Idrotten sker i samarbete mellan gymnasieskolan och ett specialidrottsförbund. Studerande på NIU i Örnsköldsvik läser 400 poäng i ämnet specialidrott (av totalt 2500p). Du behöver göra två ansökningar. Dels behöver du söka utbildningsplats på ett gymnasieprogram som alla elever och bli antagen i konkurrensen baserad på dina grundskolebetyg. Dessutom måste du göra en ansökan till idrotten genom ditt specialidrottsförbund.

Din elitsatsning kan du kombinera med studier vid något av följande program och skolenhet:

 

Örnsköldsviks Gymnasium Delta

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet

Örnsköldsviks Gymnasium Lambda

  • Ekonomiprogrammet

Örnsköldsviks Gymnasium Omega

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

Örnsköldsviks Gymnasium Sigma

  • Teknikprogrammet

Lokal idrottssatsning (LIS), för dig som vill läsa extra idrott som individuellt val. Du läser kursen idrott och hälsa – specialisering 1 och 2 som individuellt val på ditt gymnasieprogram. Elever som söker till LIS måste tävla i sin idrott eftersom kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2:s centrala innehåll innefattar såväl träning som tävling. Antalet platser är begränsade till 24 platser per år.

Den undervisning som sker på Örnsköldsviks gymnasium är både teoretisk och praktisk. Undervisningen kommer att ske tillsammans med andra elever som antagits till LIS. De praktiska delarna kommer i stora delar ha ett individuellt upplägg med stor tyngdpunkt på anpassad fysträning för vald idrott. Skolans lärare är de som ansvarar för upplägget lektionstid och kan även bidra med individuella upplägg när det gäller fysträning utifrån behov.

Örnsköldsviks Gymnasium är den som ansvarar för elevens utbildning genom undervisning och betygssättning.

Idrottsspecifik teknisk- och taktisk träning, samt tävling sker med klubbtränare/föreningstränare utanför skolans schemaram.

Du behöver göra två ansökningar till Örnsköldsviks gymnasium. Dels behöver du söka utbildningsplats på ett gymnasieprogram som alla elever och bli antagen i konkurrensen baserad på dina grundskolebetyg. Dessutom måste du göra en ansökan för lokal idrotssatsning.  

Följande nationella program är möjliga att kombinera med lokal idrottssatsning på Örnsköldsviks gymnasium

Örnsköldsviks Gymnasium Delta

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet

Örnsköldsviks Gymnasium Lambda

  • Ekonomiprogrammet

Örnsköldsviks Gymnasium Omega

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

Örnsköldsviks Gymnasium Sigma

  • Teknikprogrammet