Länk till startsidan

Ansök om Brå-medel

Via formuläret kan organisationer, föreningar och privatpersoner söka ekonomiskt bidrag, så kallade Brå-medel, för att genomföra aktiviteter som främjar trygghet och förebygger brott i Örnsköldsvik.Ansökan avser ansökningsområde/målområde:
Ansökan avser ansökningsområde/målområde:

Tidsperiod för aktiviteten:
Tidsperiod för aktiviteten:
Kontaktperson
Kontaktperson