Länk till startsidan

Brottsförebyggande

Bra att veta

I Brottsförebyggande rådet (Brå) Örnsköldsvik samverkar Örnsköldsviks kommun, polisen, Region Västernorrland och Cesam (centrum i samverkan) för ökad trygghet, minskad brottslighet och drogförebyggande.

Som enskild eller förening kan du engagera dig där du bor genom att delta i lokala trygghetsgrupper, starta grannsamverkan, ge tips om klotter och skadegörelse eller vandra med i vuxna på stan/vuxna på byn.

Brå-medel

Organisationer, föreningar och privatpersoner kan söka ekonomiskt bidrag, Brå-medel, för att genomföra aktiviteter som främjar trygghet och förebygger brott i Örnsköldsvik. I er ansökan ska ni skriva vilket målområde i Brås handlingsplan aktiviteten bidrar till att uppnå. Ansökningar som berör barn och unga prioriteras.

  • Målområde 1. Öka tryggheten.
  • Målområde 2. Minska brottsligheten.
  • Målområde 3. Minska andelen barn och unga som använder ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak).
  • Målområde 4. Öka andelen drogfria miljöer.

Kontakt

Birgitta Edin-Westman

Samordnare brottsförebyggande rådet

Telefon: 073-274 62 83

E-post: birgitta.edin-westman@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)