Länk till startsidan

Till förälder där barn upplever våld

Det finns flera saker du som vårdnadshavare kan göra för att hjälpa ditt barn om hen har varit utsatt för eller bevittnat våld:

Våldet måste upphöra, sök hjälp

Barn och unga tar skada av att uppleva och att se våld i en nära relation. Om du har ett barn som bevittnat eller själv blivit utsatt för, hot, våld, makt, kontroll eller kränkningar, kan detta vara svårt att ta till sig. För såväl vuxna som barn och ungdomar är det väldigt viktigt att våldet upphör. Det är också viktigt att veta att det finns hjälp att få för att förändra situationen.

Prata om det som hänt

Barn och ungdomar som varit med om skrämmande och hotfulla upplevelser mår ofta bättre om de får prata om sina upplevelser tillsammans med någon vuxen som de har förtroende för. Det är viktigt att prata om hur barnet kände sig när det hände och hur det blev efteråt.

I familjer där våld förekommer är det vanligt att det inte pratas om det som händer hemma. Var och en får hantera våldet på egen hand. Det är viktigt att barn, och vuxna, får sätta ord på det som händer hemma för att kunna förstå och för att så småningom kunna gå vidare.

Även om ditt barn till en början inte vill prata om vad som har hänt i familjen, är det viktigt att barnet får hjälp med sina upplevelser och de känslor som hör ihop med det som hen har sett och hört.