Länk till startsidan

Barn och unga som upplever våld

Bra att veta

Oavsett om ett barn eller en ungdom själv är utsatt för våld eller om hen upplever våld mot andra i hemmet behöver personen få hjälp. Misstänker du att ett barn eller ungdom far illa bör du göra en orosanmälan.

Barnmisshandel är när en vuxen utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.

Barn som bevittnar våld och hot i en nära relation är att betrakta som brottsoffer. Att se och uppleva våld i hemmet kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för barnet eller ungdomen.

Vid kommunens resurscentrum mot våld finns specialutbildade behandlare som kan ge stöd till barn och ungdomar för att bearbeta upplevelser av våld och konflikter. Exempel på sådana situationer kan vara att barnet eller ungdomen:

 • bevittnat, hört eller på annat sätt blivit utsatt för våld
 • upplevt hårda ord eller konflikter
 • blir rädd när vårdnadshavarna bråkar
 • ofta har ont i huvudet eller magen, eller har svårt att sova
 • anpassar sig på olika sätt för att undvika obehagliga situationer.

Ansök om stödjande samtal hos resurscentrum mot våld genom att kontakta mottagningsgruppen för barn, unga och beroende. De behandlande samtalen är kostnadsfria. Insatsen är frivillig.

Resurscentrums stöd till barn och unga som upplever våld

Behandlingen genomförs som samtal anpassade utifrån barnets/den unges behov. Syftet med samtalen är att:

 • få prata om våldet i familjen
 • få möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring våldet
 • avlasta barnet skuld
 • förbättra barnets självkänsla
 • öka barnets tillit till vuxna
 • visa barnet att det finns hjälp att få.

Samtalen är individuella och följer Rädda barnens modell "Trappan". Inför och efter samtalen ingår förberedande och avslutande föräldrasamtal.

Kontakt

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Skicka in orosanmälan via post till:

Mottagningsgruppen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112