Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Omsorgsavgifter för stöd i hemmet

Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan. Din omsorgsavgift bygger på vilka insatser du får men avgiften överstiger aldrig aktuell maxtaxa. Maxtaxan för år 2023 är 2 359 kronor per månad.

Avgifter 2023

Insatser där avgiften varierar beroende på omfattning

Hemtjänst, 368 kronor per timme.
Beroende på ditt avgiftsutrymme, kan din avgift för hemtjänst bli allt mellan 0 kronor och maxtaxans 2 359 kronor per månad.

Insatser med fasta omsorgsavgifter, oavsett omfattning

  • Matleverans: 368 kronor per månad.
  • Ledsagning: 368 kronor per månad.
  • Telefonkontakt: 368 kronor per månad.
  • Dagverksamhet: 368 kronor per månad.
  • Stöd vid egenvård: 368 kronor per månad.
  • Kommunal hälso- och sjukvård: 368 kronor per månad.
  • Trygghetslarm: 245 kronor per månad.
  • Korttidsvistelse: 79 kronor per dygn plus kostnad för mat och serviceavgift.

Reducerad avgift

Om du vistas på sjukhus minskas din omsorgsavgift med 1/30 per dag från första till sista hela dag på sjukhuset. Om du har sagt upp en insats eller en dagverksamhet för en sammanhängande följd av minst 30 dagar behöver du inte betala någon avgift. För trygghetslarm görs ingen reducering.