Länk till startsidan

Omsorgsavgifter för stöd i hemmet

Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan. Din omsorgsavgift bygger på vilka insatser du får men avgiften överstiger aldrig aktuell maxtaxa. Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor per månad.

Avgifter 2024

Insatser där avgiften varierar beroende på omfattning

Hemtjänst, 401 kronor per timme.
Beroende på ditt avgiftsutrymme, kan din avgift för hemtjänst bli allt mellan 0 kronor och maxtaxans 2 575 kronor per månad.

Insatser med fasta omsorgsavgifter, oavsett omfattning

  • Matleverans: 401 kronor per månad.
  • Ledsagning: 401 kronor per månad.
  • Telefonkontakt: 401 kronor per månad.
  • Dagverksamhet: 401 kronor per månad.
  • Stöd vid egenvård: 401 kronor per månad.
  • Kommunal hälso- och sjukvård: 401 kronor per månad.
  • Trygghetslarm: 267 kronor per månad.
  • Korttidsvistelse: 86 kronor per dygn plus kostnad för mat och serviceavgift.

Reducerad avgift

Om du vistas på sjukhus minskas din omsorgsavgift med 1/30 per dag från första till sista hela dag på sjukhuset. Om du har sagt upp en insats eller en dagverksamhet för en sammanhängande följd av minst 30 dagar behöver du inte betala någon avgift. För trygghetslarm görs ingen reducering.