Länk till startsidan

Omprövning, ändring och överklagan

I samband med att samtliga avgifter årligen omprövas på grund av ändrade inkomster, skatter med mera skickar kommunen ut ett nytt avgiftsbeslut och blanketten "Underlag för beräkning av avgift". I avgiftsbeslutet har kommunen gjort en bedömning av de uppgifter du lämnat i förhållande till ditt senaste taxeringsbeslut. Du får också ett nytt avgiftsbeslut när det kommer in nya uppgifter som förändrar avgiftens storlek.

Du är skyldig att anmäla förändringar oavsett när de inträffar under året.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter med resultat att du betalar för låg omsorgsavgift kan kommunen ändra tidigare avgiftsbeslut eftersom det är fattat på felaktiga grunder.

Kommunen skickar ett skriftligt avgiftsbeslut till dig. Du kan överklaga beslutet om du anser att det innehåller felaktiga uppgifter. På beslutet finns information om hur du överklagar.