Länk till startsidan

Stödboende Bertbo

Bertbo är ett nyktert och drogfritt stödboende för dig som är bostadslös eller har behov av att byta boendemiljö för att ordna med din livssituation. Bertbo vänder sig till dig som är vuxen och har genomgått, eller ska genomgå, en behandling för din missbruks–/beroendeproblematik.

Under tiden du bor på Bertbo bor du i en egen möblerad lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen. Du får även psykosocialt stöd från en egen stödperson.

Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Om du vill ansöka om stödboende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp. Du kan också vända dig till din socialsekreterare om du redan har en sådan kontakt.