Länk till startsidan

Alkohol och droger - stöd och behandling

Bra att veta

Är du orolig över att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp att sluta? Är du bekymrad över en närståendes missbruk eller beroende? Oavsett om du är orolig för egen del eller om oron gäller någon annan finns stöd och hjälp att få.

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av antingen alkohol, droger eller spel om pengar, alternativt en kombination av dessa. Är du mellan 13 och 17 år behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att beviljas insats. Behandlingsteamet vänder sig också till anhöriga.

Beroenderesursteamet

Du som är vuxen och har, eller har haft, missbruks- och/eller beroendeproblematik men är motiverad att göra en förändring mot ett drogfritt liv kan få stöd via kommunens beroenderesursteam. Målet är att, tillsammans med dig, skapa förutsättningar för ett fortsatt drogfritt/nyktert liv och en meningsfull tillvaro.

Beroenderesursteamet kan till exempel hjälpa dig med:

  • stöd vid myndighets- och samhällskontakter
  • stöd i att hitta någon form av sysselsättning och/eller fritidssysselsättning
  • att tillsammans lyfta tankar och idéer kring missbruk/beroende, vardagliga funderingar, existentiella frågor, etcetera.
  • frågor som rör din ekonomi, till exempel att ansöka om ekonomiskt bistånd eller stöttning kring kontakt med kronofogden
  • frågor som rör din boendesituation.

Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp eller vänd dig direkt till din socialsekreterare för att söka stöd från beroenderesursteamet.

Orosanmälan

Om du känner oro eller misstänker att någon far illa på grund av alkohol eller droger kan du göra en orosanmälan till mottagningsgruppen. Du kan göra din anmälan muntligt eller skriftligt. Det kan vara bra om du lämnar dina kontaktuppgifter men du kan även göra en anonym anmälan. Tänk i så fall på att inte uppge ditt namn eller telefonnummer. Du kan inte heller skicka en anonym anmälan via e-post.

Kontakt

Kontakta behandlingsteamet för stöd och råd

Behandlingsteamet

Telefon: 076-142 82 67

E-post: behandlingsteamet@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Skicka in orosanmälan via post till:

Mottagningsgruppen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112