Länk till startsidan

Lagrum för bistånd

För att du ska få ta del av strukturerad behandling och vård för ditt missbruk krävs ett biståndsbeslut från en socialsekreterare. Bistånd beviljas med stöd i Socialtjänstlagen.

Ibland kan ett missbruk vara så allvarligt att tvångsvård enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare (LVM) blir aktuellt.