Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Lagrum för bistånd

För att du ska få ta del av strukturerad behandling och vård för ditt missbruk krävs ett biståndsbeslut från en socialsekreterare. Bistånd beviljas med stöd i Socialtjänstlagen.

Ibland kan ett missbruk vara så allvarligt att tvångsvård enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare (LVM) blir aktuellt.