Länk till startsidan

Du är här:

E-cigaretter, vapes

E-cigaretter är en grupp av produkter med många olika benämningar som exempelvis e-cigg, vaporisator, vapes eller vejps. De kan variera mycket till utseende då vissa designas för att likna vanliga cigaretter medan andra ser ut som USB-minnen, pennor, smink eller leksaker. Vanligtvis består en e-cigarett av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller en ampull. Vätskan smaksätts med godisliknande smakämnen som bland annat hubba bubba eller hallonlakrits och innehåller oftast stora mängder nikotin. När e-cigaretten används värms vätskan upp med hjälp av ström från ett batteri och ånga bildas som man sedan andas in.

Utöver nikotin innehåller e-cigaretter även många olika kemikalier. Forskningen visar redan nu tydligt att produkten är hälsofarlig och direkt giftig även om de långsiktiga effekterna ännu är okända.

E-cigaretter marknadsförs ofta som ett mer hälsosamt alternativ till vanliga cigaretter och som en effektiv metod för rökavvänjning. Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar slutsatser från forskning som visar motsatsen, att e-cigaretter medför allvarliga hälsorisker och hjälper inte rökare att sluta. Det finns även studier som visar att e-cigaretter lockar icke-rökare och kan fungera som en inkörsport till tobaksbruk.

Ökad användning av e-cigaretter bland barn och unga

I Örnsköldsvik och även i andra delar av landet ökar användningen av e-cigaretter bland barn och unga. I jämförelse mellan åren 2015 och 2017 har andelen som rökt e-cigaretter senaste året bland unga i åk 9 och år 2 på gymnasiet i Örnsköldsvik mer än fördubblats bland tjejer och mer än tredubblats bland killar, enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Tonåren är en kritisk period i hjärnans utveckling och tillförsel av nikotin kan ge bestående förändringar i hjärnans belöningssystem och bland annat öka risken för försämrad impulskontroll, uppmärksamhet, minne och kognition, samt ångest, depression och beroende av tobak, alkohol och droger.

För att minska användeningen hos barn och unga arbetar kommunen tillsammans med polismyndigheten, brottsförebyggande rådet och andra organisationer med att informera barn, unga och vuna om problematiken kring användandet av e-cigaretter i unga åldrar.

Kortfattat om e-cigaretter:

  • Elektronisk cigarett – batteridriven
  • Elektrisk förångare omvandlar en blandning av vatten, propylen glykol och glycerol samt smakämnen (med eller utan nikotin (de flesta med)
  • Lätt att dölja -nästan är helt luktfritt
  • Finns flera tusen smaker, många med godissmaker för att locka
  • Kan även innehålla cannabis
  • Är INTE ofarligt – förutom nikotinet så innehåller e-cigarettångan många skadliga partiklar och kolväten som kan ha cancerframkallande effekter

Källor och lästips:

CAN.se, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Länk till annan webbplats.

A non smoking generation - fristående ideella organisationen, som arbetar för att inspirera, informera och engagera barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Tobaksfakta.se Länk till annan webbplats.

Folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.