Länk till startsidan

Låna hjälpmedel

Hjälpmedlet provas ut individuellt efter dina behov. Lånet är personligt, du får inte låna ut eller ge hjälpmedlet till någon annan. Ditt lån av hjälpmedel registreras hos Örnsköldsviks kommun. När ditt behov har upphört måste du lämna tillbaka hjälpmedlet.

Den som förskriver hjälpmedlet har rätt att göra en förnyad bedömning av dina hjälpmedelsbehov, till exempel om din sjukdomsbild eller dina bostadsförhållanden förändras. En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren tar tillbaka eller byter ut hjälpmedel.

Hjälpmedel är avgiftsfria upp till att du fyller 20 år. Därefter betalar du en avgift för ditt lån. Avgiften beror på vilket typ av hjälpmedel du behöver. Det kan antingen vara en engångsavgift per förskrivet hjälpmedel eller en månadshyra. Månadsavgiften är densamma oavsett hur många hjälpmedel du får förskrivna.

Bedömning, utprovning, förskrivning, instruktion, uppföljning med mera kopplat till hjälpmedel omfattas av maxtaxan, där även visst bistånd enligt socialtjänstlagen ingår.