Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?




Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?





Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?




Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?





Låna hjälpmedel

Hjälpmedlet provas ut individuellt efter dina behov. Lånet är personligt, du får inte låna ut eller ge hjälpmedlet till någon annan. Ditt lån av hjälpmedel registreras hos Örnsköldsviks kommun. När ditt behov har upphört måste du lämna tillbaka hjälpmedlet.

Den som förskriver hjälpmedlet har rätt att göra en förnyad bedömning av dina hjälpmedelsbehov, till exempel om din sjukdomsbild eller dina bostadsförhållanden förändras. En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren tar tillbaka eller byter ut hjälpmedel.

Hjälpmedel är avgiftsfria upp till att du fyller 20 år. Därefter betalar du en avgift för ditt lån. Avgiften beror på vilket typ av hjälpmedel du behöver. Det kan antingen vara en engångsavgift per förskrivet hjälpmedel eller en månadshyra. Månadsavgiften är densamma oavsett hur många hjälpmedel du får förskrivna.

Bedömning, utprovning, förskrivning, instruktion, uppföljning med mera kopplat till hjälpmedel omfattas av maxtaxan, där även visst bistånd enligt socialtjänstlagen ingår.