Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Rehabilitering och hjälpmedel

Bra att veta

Om du efter en sjukdom eller skada behöver träning och eller andra insatser för att klara din vardag bättre finns möjlighet till rehabilitering i ditt hem. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer dina behov och genomför de rehabiliterande insatserna i samverkan med andra yrkesgrupper.

Du kan efter bedömning få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Exempel på hjälpmedel är rollator, rullstol och toaförhöjning.

Om du bor i eget boende och kan ta dig till din hälsocentral ska du vända dig dit för att få rehabilitering och eventuella hjälpmedel. Om du inte kan ta dig till din hälsocentral eller om hjälpmedlet behöver provas ut i hemmet vänder du dig till kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut

Om du bor i ett vård- och omsorgsboende eller ett servicehus kan du vända dig till ansvarig sjuksköterska som i sin tur kontaktar ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om hjälpmedlet går sönder eller slutar fungera, kontakta Hjälpmedel Västernorrland. Du kan också göra en felanmälan via Hjälpmedel Västernorrlands webbplats.

Kommunen tar från och med januari 2021 ut en avgift för hjälpmedel för personer som fyllt 20 år.

Om du behöver stöd med tidshantering, minne, planering och kommunikation kan en arbetsterapeut ge dig råd om hjälpmedel och metoder i vardagen. Verksamheten Tid o Rum har en obemannad visningsmiljö på träffpunkten Kom In. Vill du ha en personlig visning kan du boka tid med en arbetsterapeut via kontaktcenter.

Kontakt

Karola Lindmark

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Telefon: 0660- 26 50 28

E-post: karola.lindmark@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Annika Asplund

Hjälpmedelssamordnare

Telefon: 0660-26 62 72

E-post: annika.johansson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)