Länk till startsidan

Rehabilitering och hjälpmedel

Bra att veta

Om du efter en sjukdom eller skada behöver träning och eller andra insatser för att klara din vardag bättre finns möjlighet till rehabilitering i ditt hem. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer dina behov och genomför de rehabiliterande insatserna i samverkan med andra yrkesgrupper.

Du kan efter bedömning få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Exempel på hjälpmedel är rollator, rullstol och toaförhöjning.

Om du bor i eget boende och kan ta dig till din hälsocentral ska du vända dig dit för att få rehabilitering och eventuella hjälpmedel. Om du inte kan ta dig till din hälsocentral eller om hjälpmedlet behöver provas ut i hemmet vänder du dig till kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om du bor i ett vård- och omsorgsboende eller ett servicehus kan du vända dig till ansvarig sjuksköterska som i sin tur kontaktar ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Om hjälpmedlet går sönder eller slutar fungera, kontakta Hjälpmedel Västernorrland. Du kan också göra en felanmälan via Hjälpmedel Västernorrlands webbplats.

Du som fyllt 20 år betalar en avgift för hjälpmedel.

Du som behöver stöd med tidshantering, minne, planering och kommunikation kan vända dig till kommunens arbetsterapeuter för att få råd om hjälpmedel och metoder i vardagen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.