Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Hundteamet

Hundteamet arbetar som ett komplement inom kommunens vård och omsorg. I dagsläget kan du möta vårdhundar inom äldreomsorg, rehabilitering, demensvård, daglig verksamhet och LSS.

En hunds förmåga att locka fram och motivera till samspel, aktivitet och rehabilitering, samtidigt som den även kan lugna och trösta, gör hunden till en uppskattad och betydelsefull resurs.

Vårdhundsteamen är certifierade. De är utbildade och testade enligt svensk standard och arbetar på remiss från legitimerad personal. Kommunen har tagit fram riktlinjer för hur arbetet ska säkerställas med tanke på allergier, smittor och liknande. Alla ska känna sig trygga att bo och arbeta tillsammans med vårdhundarna och deras förare.