Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatt förmåga att sköta vardagliga aktiviteter och personlig vård. Det kan vara att klä sig, klara toalettbesök eller annat i hemmet du klarat av tidigare. Arbetsterapeuten provar vid behov ut hjälpmedel och utfärdar bostadsanpassningsintyg.

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatta fysiska funktioner. Det kan vara balans- och gångträning, att klara förflyttningar eller prova ut hjälpmedel.

Kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering har ett övergripande ansvar för att insatserna är säkra och ändamålsenliga.