Länk till startsidan

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatt förmåga att sköta vardagliga aktiviteter och personlig vård. Det kan vara att klä sig, klara toalettbesök eller annat i hemmet du klarat av tidigare. Arbetsterapeuten provar vid behov ut hjälpmedel och utfärdar bostadsanpassningsintyg.

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning, rådgivning och träning av nedsatta fysiska funktioner. Det kan vara balans- och gångträning, att klara förflyttningar eller prova ut hjälpmedel.

Kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering har ett övergripande ansvar för att insatserna är säkra och ändamålsenliga.