Länk till startsidan

Munhälsa och tandvård

Bra att veta

Du som har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad eller har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan få hjälp med bedömning av din munhälsa. Du kan också ha rätt till nödvändig tandvård om du:

  • bor i ett vård- och omsorgsboende
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om enhetschef, sjuksköterska eller biståndshandläggare bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger dig rätt till särskild hjälp med tandvård erbjuds du en munhälsobedömning. Du får också ett intyg om nödvändig tandvård.

För att bedöma om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre kan en tandhygienist undersöka dina tänder och munhåla. Det är en enklare undersökning och den görs där du bor. Du behöver inte åka till någon tandläkarmottagning. Munhälsobedömningen kostar ingenting.

Du kan också ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i högkostnadsskyddet.

Du som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. På Försäkringskassans webbplats hittar du information om det statliga tandvårdsstödet. Det består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd.

Om du har särskilda behov av tandvård kan du också ha rätt till tandvårdsstöd från din region. Läs mer på Region Västernorrlands webbplats.

Kontakt

Kontakta resurssamordnare eller biståndshandläggare via kontaktcenter vid frågor om munhälsa

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.