Länk till startsidan

Så hanteras dina journaluppgifter

De här uppgifterna kan Örnsköldsviks kommun, efter ditt samtycke, göra tillgängliga för andra vårdgivare:

  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov
  • Funktionstillstånd/-nedsättning, vad du klarar själv respektive inte klarar själv
  • Vårdplan, pågående ordinationer och aktuella bedömningar

Journalsökningar registreras

När vårdpersonal läser din journal registreras det. Via en logglista går det att spåra vilka som har haft tillgång till din journal. Som patient har du rätt att ta del av loggarna. Kontakta i så fall vårdgivaren.

Uppgifterna lagras lokalt

Journaluppgifterna lagras i respektive vårdgivares lokala journalsystem. Inga journaler finns åtkomliga via internet.

Minderårigas journaler får inte spärras

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra uppgifter för barn under 18 år.