Länk till startsidan

Avgifter kommunal hälso- och sjukvård, hjälpmedel och intyg

Bra att veta

Du som tar del av kommunal hälso- och sjukvård, får hjälpmedel förskrivna eller behöver intyg som styrker en funktionsnedsättning eller liknande betalar en avgift för det. Avgifterna gäller, i samtiga fall, från och med att du fyllt 20 år.

Hälso- och sjukvård, avgift 2024

När du får hembesök av personal som utför hälso- och sjukvård ska du betala en avgift. Storleken på avgiften kan variera beroende på inkomst, familjeförhållanden och hur mycket hjälp du har i övrigt.

Din avgift för kommunal hälso- och sjukvård får tillsammans med avgifter för bistånd enligt socialtjänstlagen (exempelvis hemtjänst, dagverksamhet) aldrig överstiga maxtaxan. Maxtaxan är 2 575 kronor per månad år 2024.

Om du har ett begränsat ekonomiskt utrymme har du möjlighet att lämna in ett underlag så att kommunen kan göra en individuell beräkning och fastställa vilken avgift du ska betala. Du behöver i så fall göra det inom tre veckor från att du fått blanketten ”Underlag för beräkning av avgift”.

Om du inte har bistånd enligt socialtjänstlagen kan avgiften inte bli högre än 401 kronor på en månad. Detta oavsett hur många gånger du får hälso- och sjukvård utförd.

Kommunal hälso- och sjukvård är avgiftsfri till att du fyller 20 år. Därefter betalar du en avgift.

Hjälpmedel, avgift 2024

Avgiften kan vara antingen en engångsavgift per förskrivet hjälpmedel på 119 kronor eller en hyra på 76 kronor per månad. Det beror på typ av hjälpmedel. Hyran per månad är densamma oavsett hur många hyreshjälpmedel du får förskrivna.

Bedömning, utprovning, förskrivning, instruktion, uppföljning av hjälpmedel omfattas av maxtaxan där även vissa bistånd enligt socialtjänstlagen ingår. Däremot omfattas inte engångsavgift eller månadshyra för hjälpmedel av maxtaxan.

Hjälpmedel är avgiftsfria upp till att du fyller 20 år.

Utfärdande av intyg, avgifter 2024

Kommunen är som vårdgivare skyldig att utfärda intyg i vissa fall. Det kan till exempel bli aktuellt om du ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, assistansersättning eller behöver intyg till ett försäkringsbolag.

Intyg där legitimerad personal inte behöver göra hembesök kostar 334 kronor inklusive moms. Intyg där legitimerad personal behöver göra ett eller flera hembesök kostar 501 kronor.

För dig som är yngre än 20 år är intygen gratis.

Avgifterna för att utfärda intyg omfattas inte av maxtaxan.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.