Länk till startsidan

För privata utförare av personlig assistans

Bra att veta

Försäkringskassans schablonbelopp för assistansersättning är inte avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. För att täcka den merkostnad som uppstår för att betala sjuklön kan du som tillhandahåller personlig assistans ansöka om merkostnadsersättning från Örnsköldsviks kommun.

En förutsättning för att få ersättning av kommunen för dessa merkostnader är att en vikarie har anlitats för den sjuka personliga assistenten, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Kommunens LSS-handläggare fattar beslut om det ekonomiska stödet (9 § 2 LSS).

Så ansöker du om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön

När du ansöker om ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro kan du använda kommunens blankett "Ansök om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön". I ansökan finns en modell för att beräkna merkostnad.

Ansökan ska vara undertecknad av den enskilde, eller person som den enskilde har givit fullmakt.

Till varje ansökan ska samtliga handlingar bifogas:

  • Sammanställning av yrkat belopp som visar att faktisk merkostnad finns.
  • Kopia av sjukfrånvaroanmälan.
  • Kopia på lönespecifikation för ordinarie/vikarierande assistent eller annat underlag som styrker löneuppgifterna.
  • Beskrivning av övriga kollektivavtalsbundna kostnader.

Vid första ansökningstillfället ska du även skicka in en fullmakt från den enskilde. Av fullmakten ska det framgå vem som, i den enskildes ställe, har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen.

Komplett ansökan med tillhörande bilagor skickar du till:

Välfärdsförvaltningen
Att. Åsa Karlsson
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik
Referensnummer: 79523000/00

Fakturera merkostnad för sjuklön efter mottaget beslut

När du fått kommunens beslut om beviljat ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön, skickar du en elektronisk faktura till kommunen. Du kan antingen fakturera via företagets befintliga affärs-/ekonomisystem eller kostnadsfritt via Visma Proceedo leverantörsportal. Läs mer om hur du fakturerar kommunen.

Märk fakturor som gäller merkostnad vid sjuklön med referensnummer 79523000/00, vilket styr mottagare och sekretessklassning av fakturan. Ange även den assistansberättigades för- och efternamn samt dennes första sex siffror i personnumret så att fakturan kan kopplas till korrekt beslut.

Har du frågor om e-faktura kan du kontakta:
Centrala fakturagruppen
E-post: cfg@ornskoldsvik.se

Veronika Jakobsson
Telefon: 0660-26 50 55

Filip Larsson
Telefon: 0660-884 97

Kontakt

Åsa Karlsson

Resursplanerare LSS

Telefon: 0660-888 51

E-post: asa.karlsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)