Länk till startsidan

Fakturera kommunen och de kommunala bolagen

Bra att veta

Du som är leverantör till Örnsköldsviks kommunkoncern behöver skicka e-faktura enligt PEPPOL BIS Billing, som är en europeisk standard. Det är viktigt att du säkerställer att rätt formation, enligt gällande lagstiftning och avtal, finns med på fakturan. Observera att fakturor i bildformat som exempelvis PDF-faktura inte är ett godkänt format. Det gäller för alla inköp Örnsköldsviks kommunkoncern gör, oavsett värde, till följd av upphandlingslagarna. Om du som leverantör väljer att använda en annan, äldre formatstandard, till exempel Svefaktura, är du själv ansvariga för att konvertera fakturan till PEPPOL för att uppfylla lagen om elektronisk fakturering.

Kommunkoncernens leverantör för hantering av fakturor är Visma Proceedo. I leverantörsportalen kan du skicka e-fakturor, registrera elektroniska kataloger, ta emot elektroniska beställningar och skicka orderbekräftelser. I leverantörsportalen kan du mata in fakturainformationen och leva upp till kravet i e-fakturalagen. Saknar du en användare till leverantörsportalen, fyll i Ansök om att skicka e-faktura. Om du har en egen lösning, exempelvis fakturaskrivare eller annan VAN-operatör, kontakta din systemoperatör för att ställa in Visma Proceedo.

Du som driver ett mindre lokalt företag som är registrerat i kommunen har möjlighet att ansöka om förkortad betaltid vid fakturering av varor och tjänster som levererats till kommunen. Villkoren gäller vid så kallad direktupphandling.

Kommunen betalar din faktura 30 dagar efter att ha tagit emot korrekt faktura, om inte annat uttryckligen har avtalats.

Kontakt

Centrala fakturagruppen

Telefon: 0660-889 96

E-post: cfg@ornskoldsvik.se