Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Fakturera kommunen och de kommunala bolagen

Bra att veta

Du som är leverantör till Örnsköldsviks kommunkoncern behöver skicka e-faktura. Observera att Pdf-faktura är inte ett godkänt format. Det gäller för alla inköp Örnsköldsviks kommunkoncern gör, oavsett värde, till följd av upphandlingslagarna: lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Kommunkoncernens leverantör för hantering av fakturor är Visma Proceedo. Om du har en egen lösning, exempelvis fakturaskrivare eller annan VAN-operatör, kontakta din systemoperatör för att ställa in Visma Proceedo. Saknar du en användare till leverantörsportalen, fyll i Ansök om att skicka e-faktura.

Du som driver ett mindre lokalt företag som är registrerat i kommunen har möjlighet att ansöka om förkortad betaltid vid fakturering av varor och tjänster som levererats till kommunen. Villkoren gäller vid så kallad direktupphandling.

Kontakt

Centrala fakturagruppen

Telefon: 0660-889 96

E-post: cfg@ornskoldsvik.se