Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Resa med färdtjänst i annan kommun

Du som beviljats färdtjänst kan även använda färdtjänst inom andra kommuner. Du kan göra upp till 20 enkelresor per år. Besökskommunens färdtjänstregler gäller men Örnsköldsviks kommun betalar kostnaderna utöver din egenavgift. Var uppmärksam på att resa i annan kommun inte gäller för resor från en kommun till en annan, sådana resor är riksfärdtjänst.

Inom Västernorrlands län bokar du din resa i annan kommun genom Din tur kundcenter, 0660-439 00.

Vid resa i annan kommun utanför Västernorrlands län ska du kontakta färdtjänsthandläggaren i god tid före resan för att få taxibiljetter.