Länk till startsidan

Resa med färdtjänst i annan kommun

Du som beviljats färdtjänst kan även använda färdtjänst inom andra kommuner. Du kan göra upp till 20 enkelresor per år. Besökskommunens färdtjänstregler gäller. förutom egenavgiften som baseras på Västernorrlands avgiftsmodell.

Var uppmärksam på att resa i annan kommun inte gäller för resor från en kommun till en annan, sådana resor är riksfärdtjänst.

För resor i en annan kommun Inom Västernorrlands län bokar du din resa genom Din Tur kundcenter, 0775-50 77 55.

Vid resa i annan kommun utanför Västernorrlands län ska du kontakta färdtjänsthandläggaren i god tid före resan för att få taxibiljetter.