Länk till startsidan

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Bra att veta

Du som, på grund av varaktigt funktionsnedsättning, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun för att ansöka om färdtjänst. Din funktionsnedsättning ska vara varaktig minst tre månader.

När du ansöker om färdtjänst behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig och resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel.

Du kan beviljas färdtjänst tills vidare eller för en begränsad period. Du behöver själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd löper ut och söka nytt senast fyra veckor före utgångsdatum om du har fortsatt behov av färdtjänst. Ett färdtjänstillstånd kan förenas med speciella villkor

Färdtjänst gäller för resor inom kommunen. Färdtjänstresor samordnas så långt det är möjligt. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra Resorna sker normalt med taxi. Om din funktionsnedsättninng gör att du inte kan resa med taxi kan du efter prövning beviljas resa med specialfordon.

Det sker ingen färdtjänst nattetid. För dig som reser med specialfordon gäller undantag vissa helgdagar.

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan om färdtjänst. Under semestertider kan väntetiden vara längre. Kommunen meddelar dig inom tio arbetsdagar om några uppgifter saknas i din ansökan eller om du behöver komplettera med ytterligare handlingar.

Riksfärdtjänst

Om du ska resa mellan olika kommuner för rekreation och fritid kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är avsedd för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan genomföra resan till normala resekostnader utan ledsagare. För att beviljas riksfärdtjänst ska din funktionsnedsättning sträcka sig över minst tolv månader. Riksfärdtjänst beviljas i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Endast i undantag kan du beviljas resa med personbil eller fordon med rullstolsplats.

Du ska vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun för att ansöka om riksfärdtjänst.

När du ansöker om riksfärdtjänst första gången behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet och dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Du kan också behöva visa utlåtandet på begäran av färdtjänsthandläggare vid förnyade ansökningar.

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan om riksfärdtjänst. Under semestertider kan väntetiden vara längre. Kommunen meddelar dig inom tio arbetsdagar om några uppgifter saknas i din ansökan eller om du behöver komplettera med ytterligare handlingar.

Reglerna om riksfärdtjänst finns i lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Utöver det har kommunen egna riktlinjer för riksfärdtjänst.

Kontakt

Färdtjänst

E-post: fardtjanst@ornskoldsvik.se

Välkommen att kontakta handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.