Länk till startsidan

Personliga kostnader vid funktionsvariationer

Utöver omsorgsavgiften, betalar du för personliga kostnader. De personliga kostnaderna omfattas inte av maxtaxan. Följande avgifter gäller för personliga kostnader 2024:

Hyra för boendet betalar du enligt kontrakt. Hushållsel ingår inte i hyran och omfattas inte av hyresavtalet. Du får information om du ska betala en avgift eller teckna eget avtal för hushållsel.

Avgift för beviljat boende utan hyresavtal 2024
För att betala avgift i en bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS eller för vuxna enligt socialtjänstlagen eller LSS ska du ha fyllt 18 år och ha en försörjning som tillåter att avgift får tas ut. Avgiften för bostaden är maximalt 2 645 kronor per månad.

 • Du som är mellan 18 och 60 år betalar 3 825 kronor per månad.
 • Du som är 61 år eller äldre betalar 3 330 kronor per månad.
  Priserna gäller även för specialkost och sondnäring.

 • Abonnemang på en lagad måltid per dag kostar 1 991 kronor per månad.
 • Enstaka måltider i servicehus eller servicebostad kostar 66 kronor per måltid.

När du är på korttidsvistelse betalar du för varje måltid du har ätit.

 • Barn 0 till 9 år betalar max 87 kronor per dygn.
 • Ungdomar 10 till 17 år betalar max 121 kronor per dygn.
 • Vuxna 18 år och äldre betalar max 144 kronor per dygn.

Avgiften motsvarar 1,5 gånger priset för en bussbiljett den aktuella sträckan.

 • Är du 26 år eller äldre betalar du hela taxan.
 • Det år du fyller 20 tills att du fyller 26 år betalar du 75 procent av taxan.
 • Barn och ungdomar betalar ingen avgift fram till den sista december det år de fyller 19.

 • Resor kostar 30 kronor per enkel resa. Du betalar maximalt 821 kronor per månad.
 • En måltid kostar 44 kronor.
 • Fika kostar 13 kronor

 • Resor i tätort kostar 30 kronor per enkel resa. Du betalar maximalt 821 kronor per månad för resor.
 • En måltid kostar 83 kronor.
 • Fika kostar 13 kronor

I de flesta av kommunens boenden står kommunen för förbrukningsartiklar och vissa tjänster. Du som bor där betalar en avgift för att få ta del av denna service. När du flyttar in får du veta om du ska betala för ett servicepaket och i så fall vilken nivå.

 • Servicepaket 1 kostar 105 kronor per månad.
  Här ingår förbrukning i gemensamhetsutrymmen i samband med måltider, samvaro, matlagning och bakning. Till exempel rengöringsmedel, toalettpapper, diskmedel, glödlampor, batterier, ljus, blommor, servetter samt möbler och husgeråd i gemensamma utrymmen. Avgiften täcker även telefonsamtal som rings i verksamheten för din räkning.

 • Servicepaket 2 kostar 200 kronor per månad
  Här ingår hela servicepaket 1 samt personligt toalettpapper, tvättlappar samt tvätt- och skurmedel i den egna bostaden. Även lysrör över diskbänk ingår.

Servicepaketen innehåller inte personliga hygienartiklar och förbrukningsartiklar som hushållspapper, batterier, glödlampor elller annan belysning i den egna bostaden.