Länk till startsidan

Avgifter enligt LSS

Insatser beslutade enligt LSS är avgiftsfria. Undantaget är om du bor i en bostad med särskild service där du inte har ett hyresavtal. Då kan du i vissa fall behöva betala för boendet. Här ser du i vilka fall du behöver betala för bostaden:

  • Du som bor i en bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS ska ha fyllt 18 år för att behöva betala för bostaden. Du ska dessutom ha en egen försörjning som är tillräckligt stor för att kommunen ska kunna ta ut en avgift.

  • Du som bor i en bostad med särskild service för vuxna, endera enligt LSS eller som bistånd enligt socialtjänstlagen, betalar för boendet om din försörjning är tillräckligt stor för att kommunen ska kunna ta ut en avgift.

Den högsta avgiften du kan behöva betala för ett boende med särskild service utan hyresavtal är 2 645 kronor per månad år 2024.

Vanligast är att du bor i en bostad med vanligt hyresavtal och betalar hyra för ditt boende.

Service utöver LSS-insatser

Utöver de avgiftsfria insatserna kan du komma att ta del av annan service som regleras av olika taxor. Får du stöd, hjälp, sevice och kommunal sjukvård betalar du en omsorgsavgift som regleras av maxtaxa.

Utöver omsorgsavgiften kan det tillkomma avgifter för personliga kostnader som inte regleras av maxtaxan, till exempel för måltider och förbrukningsartiklar i LSS-boende.