Länk till startsidan

Efter intresseanmälan som ledsagare

När du anmäler ditt intresse för ett uppdrag som ledsagare kommer kommunens resurssamordnare att kontakta dig för en intervju. Kommunen hämtar även in uppgifter från en referent samt begär utdrag ur social- och polisregister.

När du är godkänd som ledsagare ordnar kommunen ett första möte där du och den aktuella personer får bekanta er med varandra. Du ska också få en tydlig uppdragsbeskrivning från kommunen samt vägledning, stöd och hjälp under pågående uppdrag.

Som ledsagare omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att du som har eller har haft uppdrag som ledsagare inte får avslöja information om den enskildes personliga förhållanden till obehöriga. Detta gäller även då uppdraget är avslutat.