Länk till startsidan

Ledsagare

Bra att veta

Ledsagarservice är en insats som kan beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Att vara ledsagare innebär att regelbundet träffa en person som till följd av en funktionsnedsättning behöver stöd för att skapa en meningsfull fritid. Det kan till exempel handla om att besöka vänner eller att delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller erfarenhet för uppdraget som ledsagare. Däremot krävs personlig lämplighet och engagemang. Du bör också ha fyllt 18 år men i övrigt är personer i olika åldrar och med skiftande intressen välkomna som ledsagare

Uppdragen ser olika ut beroende på personens behov och önskemål. Det kan till exempel innebära att följa med på med bio, promenader eller andra fritidsintressen.

Träffarna sker regelbundet, vanligen en gång i veckan. Du och den som beviljats ledsagarservice avgör tillsammans när ni ska träffas.

Som ledsagare får du betalt i form av timarvode samt ersättning för kostnader som är kopplade till uppdraget.

Kontakt

Rekryteringsgruppen

Rekryterar till uppdrag som avlösare, kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson, ledsagare

E-post: rekryteringsgruppen@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)