Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Efter intresseanmälan som kontaktfamilj/stödfamilj

När du anmält intresse för ett uppdrag som kontaktfamilj eller stödfamilj blir du kontaktad av kommunens socialtjänst. Varje familj utreds genom hembesök, intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från social- och polisregister.

När du är godkänd för att ta ett uppdrag matchas dina förutsättningar och önskemål i förhållande till barnets behov. När det finns ett förslag på uppdrag, ordnas en träff med barnets vårdnadshavare. Känns allt bra får du sedan träffa barnet.

Som kontaktfamilj eller stödfamilj får du en tydlig uppdragsbeskrivning, vägledning, stöd och hjälp under pågående uppdrag.

Kontaktfamiljer och stödfamiljer omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att du som har, eller haft ett uppdrag, har tystnadsplikt och inte får avslöja information om barnets personliga förhållanden till obehöriga. Detta gäller även då uppdraget är avslutat.