Länk till startsidan

Avlösare

Bra att veta

Avlösarservice är en insats som kan beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Som avlösare avlastar du vårdnadshavarna och ger dem möjlighet att genomföra egna aktiviteter eller att återhämta sig. Du genomför ditt uppdrag hemma hos den du hjälper eller i närmiljön. Uppdragen ser olika ut beroende på vilka behov och önskemål den enskilde och vårdnadshavarna har. Det kan till exempel handla om hjälp med personlig hygien, måltider, att stiga upp ur sängen eller att stötta vid aktiviteter kring bostaden.

Avlastningen sker regelbundet, vanligen en gång i veckan. Du som avlösare bestämmer tillsammans med vårdnadshavare när avlastningen ska ske.

Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller erfarenhet för att bli avlösare. Däremot krävs personlig lämplighet och engagemang. Du bör också ha fyllt 18 år, i övrigt är personer i olika åldrar och med skiftande intressen välkomna som avlösare.

Som avlösare får du betalt i form av timarvode samt eventuell reseersättning.

Kontakt

Rekryteringsgruppen

Rekryterar till uppdrag som avlösare, kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson, ledsagare

E-post: rekryteringsgruppen@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)