Länk till startsidan

Efter intresseanmälan som avlösare

När du anmäler ditt intresse för ett uppdrag som avlösare kommer kommunens resurssamordnare att kontakta dig för en intervju. Kommunen hämtar även in uppgifter från en referent samt begär utdrag ur social- och polisregister.

När du är godkänd som avlösare och det finns ett lämpligt uppdrag ordnar resurssamordnaren ett möte med de aktuella vårdnadshavarna. Därefter sker en inskolningsperiod tillsammans med familjen. Du ska få en tydlig uppdragsbeskrivning, vägledning, stöd och hjälp under pågående uppdrag.

Som avlösare omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att du som har, eller har haft, uppdrag som avlösare inte får avslöja information om den enskildes personliga förhållanden till obehöriga. Detta gäller även då uppdraget är avslutat.