Länk till startsidan

Så går samtalen till vid familjerådgivning

Vid första samtalet får var och en berätta vad som är problemen. Därefter kommer ni tillsammans med familjerådgivaren överens om vilka problem ni vill jobba med och hur ofta samtalen ska ske. Det kan bli ett eller flera samtal under en kortare eller längre tid. Varje samtal tar cirka 1,5 timme.

Samtalen syftar till att ni ska få tala till och lyssna på varandra på ett mer tillfredställande sätt och att ni ska få lättare att förstå och acceptera varandra. Samtalen ska hjälpa er att se vad som hindrar er från att lösa problem och konflikter. Därifrån kan ni söka lösningar som tar hänsyn till alla berördas behov och ta stegen som leder mot en konstruktiv förändring och en fortsatt dialog.