Länk till startsidan

Familjerådgivning

Bra att veta

Familjerådgivningen är ett frivilligt stöd för vuxna över 18 år som upplever svårigheter i en familjerelation. Det kan till exempel gälla en par- eller kärleksrelation, en separationsprocess eller relationer med vuxna barn, syskon, föräldrar eller svärföräldrar. Vanligast är att ni kommer tillsammans till familjerådgivningen men du kan också komma ensam. Hos familjerådgivningen är det relationer som är i fokus. Om du har behov av samtalskontakt för egen del vänder du dig till annan vårdgivare, exempelvis din hälsocentral.

Vill du ha stöd i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge är du välkommen att kontakta kommunens familjerättsgrupp för samarbetssamtal.

Du får vara anonym i dina kontakter med familjerådgivningen. Familjerådgivarna för inte heller några journaler. Kontakten omfattas av sträng sekretess som endast kan brytas i speciella situationer. Exempel på sådana situationer är om familjerådgivningen får veta att barn utsätts för övergrepp, fysiskt eller psykiskt eller när barn bevittnar våld samt vid särskilt allvarliga brott.

Samtalen är kostnadsfria. Behöver du tolk under samtalen går det att ordna. Familjerådgivningen har inga väntetider.

Kontakt

Tony Jakobsson

Familjerådgivare

Telefon: 0660-886 89

Siv Byström Arnqvist

Familjerådgivare

Telefon: 0660-886 87

 

E-post: familjeradgivningen@ornskoldsvik.se

Besöksadress: Vegagatan 22, 891 88 Örnsköldsvik

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)