Länk till startsidan

Råd före köp

  • Kontrollera om priset är konkurrenskraftigt. När ett avtal är ingånget går det normalt inte att ha några invändningar mot priset.
  • Ställ frågor till säljaren innan köpet om du funderar över något.
  • Se alltid till att få skriftligt på löften och överenskommelser. Muntliga avtal är normalt lika bindande som skriftliga, men betydligt svårare att bevisa vid oenighet.
  • Betala inte i förskott. Betalningen är ditt bästa påtryckningsmedel vid dröjsmål eller om något blir fel.
  • Undvik att stressa fram ett köp. Skriv inte på något utan att ha läst igenom. Tänk på att ”köpt är köpt”, om ni inte har avtalat om annat. Lagstadgad ångerrätt gäller endast vid hemförsäljning och distansköp.

Missnöjd efter köp

Att reklamera innebär att du meddelar säljaren att du är missnöjd med en vara eller en tjänst. Du måste också förklara på vilket sätt du anser att varan eller tjänsten är felaktig. Du har rätt att reklamera ursprungsfel i en vara eller fel i en utförd tjänst i tre år från köpet. Gäller det arbete på fast egendom är reklamationstiden tio år.

Du är skyldig att göra din reklamation snarast eller senast två månader efter att du upptäckt felet. Vad som kan anses som fel finns reglerat i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Om det uppstår en tvist

Om du och säljaren inte är överens har det uppstått en tvist. De flesta tvister går att pröva kostnadsfritt i Allmänna reklamationsnämnden. Du behöver göra din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden senast 12 månader efter att ditt krav helt eller delvis avvisades av säljaren.