Länk till startsidan

Regler om huvudmannens ekonomi

Som god man eller förvaltare behöver du vara insatt i vilka regler som gäller för att hantera huvudmannens ekonomi och egendom på ett sätt som är tryggt för båda parter. Här hittar du några regler sammanfattade i korthet. För utförligare information kan du kontakta överförmyndarens kansli. Du kan också ta del av lagtext i Föräldrabalken.

Gåvor

Gode mannen eller förvaltaren kan, och får aldrig, ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och presenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. Huvudmannen kan dock själv ge bort gåvor om han eller hon kan uttrycka sin egen vilja och själv förmedla gåvan.

Gode mannen får inte be personal att bevittna testamente eller fullmakt. Vid minsta tveksamhet ska gode mannen i sådana fall kontakta överförmyndaren.

Spärr på bankkonton

Grundregeln är att huvudmannens konto spärras för dig som god man eller förvaltare.

En huvudman som har förvaltare kan inte heller själv ta ut pengar från spärrat konto utan överförmyndarens medgivande. Däremot har en huvudman som har god man fri åtkomst till sitt konto.

Enligt 14 kap 8 § i föräldrabalken, krävs överförmyndarens samtycke för att god man ska få ta ut pengar från bankkonto. Den huvudreglen har ett undantag: som god man eller förvaltare behöver du inte överförmyndarens samtycke för pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto (personkonto/transaktionskonto) där pensionen eller lönen automatiskt sätts in. Behållningen på ett sådant konto bör inte överstiga 25 000 kronor.