Länk till startsidan

För dig som är eller vill bli god man, förvaltare eller förmyndare

Bra att veta

Uppdraget som god man, förvaltare eller förmyndare handlar om att hjälpa eller ställföreträda en annan person. Vilket begrepp som används beror på vem du hjälper och i vilken omfattning. Den som får hjälp kallas för huvudman.

Som god man är du ombud för en person som inte själv kan bevaka sina rättigheter. Det kan handla om ensamkommande barn, äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Det finns ett stort behov av gode män för olika uppdrag.

En god man för ett ensamkommande barn träder in i vårdnadshavarens ställe och ska se till att allt runt barnet fungerar. Det innebär regelbundna kontakter med barnet samt med socialtjänst, boende, skola och Migrationsverket. Allt för att barnet ska få en trygg tillvaro under den första tiden i landet.

Uppdraget som god man i övriga ärenden varierar beroende på den enskildes situation. Oftast handlar det om att se till att räkningar blir betalda och att den enskilde får de insatser och stöd från samhället som denne har rätt till och behöver. Du bidrar till att skapa en så bra livskvalité som möjligt utifrån den enskildes ekonomiska och personliga situation.

Som god man eller förvaltare behöver du ha kunskaper i vardagsekonomi, veta hur samhället fungerar samt ha ett gott omdöme och förmåga att engagera dig för andra människor. Självklart krävs också att du kan avsätta tid för uppdraget.

Som uppdragstagare har du rätt till arvode. Arvodet beslutas av överförmyndaren och baseras på uppdragets karaktär och omfattning.

Innan du kan bli aktuell för ett uppdrag måste överförmyndaren göra vissa kontroller, bland annat hos Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Överförmyndaren ser också till att du får utbildning för ditt uppdrag.

Känner du att ett uppdrag som god man eller förvaltare kan vara något för dig, är du varmt välkommen att lämna din intresseanmälan. För mer information kontakta överförmyndarenheten.

Överförmyndaren i Örnsköldsvik ingår i överförmyndarenheten i Umeåregionen. Blanketter, formulär och kompletterande information som du behöver för ditt uppdrag hittar du huvudsakligen på Umeå kommuns webbplats.

Kontakt

Överförmyndaren

Telefon: 090-166 100

Öppettider telefon: 09:00-10:00 måndag, tisdag, torsdag, fredag

E-post: overformyndarenheten-ovik@umea.se

Besöksadress: Överförmyndarenheten Örnsköldsvik, Nygatan 16, 891 88 Örnsköldsvik. Boka tid för besök.

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)