Viktig information om coronapandemin

Så beräknas ekonomiskt bistånd

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör handläggaren en utredning för att bedöma din rätt till bistånd. Din ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. Din ansökan prövas individuellt.

Socialtjänsten beräknar det ekonomiska biståndets storlek utifrån den så kallade riksnormen som beslutas av regeringen. Den tar bland annat hänsyn till familjens storlek och hemmavarande barns ålder. Genom att lägga ihop riksnormen med de utgifter du har för exempelvis boende, arbetsresor, hemförsäkring och arbetslöshetskassa får socialtjänsten fram vad ditt hushåll totalt behöver för att klara sig en månad. Hushållets behov av ekonomiskt bistånd räknas sedan ut genom att dra ifrån eventuella inkomster och bidrag.

 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barnförsäkring
 • hälsa och hygien
 • förbrukningsvaror i hushållet
 • information och kommunikation
 • bostad
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • fackföreningsavgift, avgift för a-kassa

Du ska kunna styrka dina kostnader med exempelvis fakturor och hyreskontrakt.

Socialtjänsten kan även bevilja bistånd för livsföring i övrigt som läkarvård, medicin inom högkostnadsskydd och barnomsorg.

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnad för tandvård om du haft långvarigt ekonomiskt bistånd under en sammanhängande period, om det är en planerad tandvård. Du ska då ta kontakt med din socialsekreterare för att få en blankett för kostnadsförslag innan du går till din tandläkare.

Om du är i behov av akut tandvård ansöker du om det genom att lämna in kvitto på utförd behandling. Det måste framgå på kvittot att tandvården har varit akut.

Om du inte är berättigad till ekonomiskt bistånd kommer du inte att beviljas kostnad för tandvård. Du har eget ansvar att betala din tandvård. 

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnad för glasögon om du haft långvarigt ekonomiskt bistånd under en sammanhängande period.

Du ska då ta kontakt med din socialsekreterare för att få en blankett för kostnadsförslag innan du går till din optiker.