Länk till startsidan

Ekonomiskt bistånd

Bra att veta

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker för att försörja dig själv och din familj har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Ett ekonomiskt bistånd kan vara till exempel försörjningsstöd, tandvårdsbidrag eller glasögonbidrag. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och ett tillfälligt komplement. Målet är att du ska bli självförsörjande så fort som möjligt.

Detta ska du göra innan du söker ekonomiskt bistånd:

  • Om du saknar jobb ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen. Du måste aktivitetsrapportera och söka alla arbeten du kan klara.
  • Om du inte kan arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.
  • Du ska i första hand söka alla andra bidrag du har möjlighet att få, exempelvis a‑kassa, sjukpenning, bostadsbidrag, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller äldreförsörjningsstöd om du är äldre än 65 år.
  • Om du har egna pengar eller besparingar ska du använda dem. Har du tillgångar som till exempel aktier, bil eller äger en bostad kan du behöva sälja dessa.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är ni skyldiga att hjälpa varandra ekonomiskt.

Om du studerar och har rätt till studielån, har du normalt inte rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Se mer information under" Studier och försörjningsstöd" vad som gäller under sommarlov.

Om du har eget företag och är i behov av ekonomiskt bistånd, behöver du avsluta ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande.

Försörjningstöd ansöker du om via servicen Ansök om försörjningsstöd. För andra ekonomiska bistånd till exempel tandvårdsbidrag eller glasögonbidrag är du välkommen att kontakta enheten för ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd prövas månadsvis. När du ansöker måste du lämna uppgift om hela hushållets gemensamma inkomster, utgifter och tillgångar.

Viktigt med korrekta uppgifter och medverkan

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du utelämnat eller lämnat felaktiga uppgifter i samband med din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig. Välfärdsförvaltningen jobbar aktivt med att förebygga felaktiga utbetalningar och utreder bidragsbrott.

Du kan också bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket ekonomiskt bistånd och borde ha förstått att det var felaktigt.

Det är viktigt att du medverkar i din planering med socialtjänsten och andra myndigheter. Om du inte deltar i din planering riskerar du att få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du är alltid välkommen att kontakta enheten för ekonomiskt bistånd om du har frågor och funderingar.

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

E-post: vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se

Du är välkommen att ringa enheten för ekonomiskt bistånd via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.