Viktig information om coronapandemin

Ekonomiskt bistånd

Bra att veta

Mellan 1 december och 14 januari kan behandlingen av din ansökan om försörjningsstöd ta längre tid än vanligt på grund av begränsade öppettider och lägre bemanning.

För att du ska få ditt försörjningsstöd utbetalat 23 december eller 27 december behöver du skicka in ansökan innan 13 december. Senare ansökningar kan innebära utbetalning i början på januari.

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker för att försörja dig själv och din familj har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, ibland kallat försörjningsstöd, från kommunen. De ekonomiska biståndet är behovsprövat och ett tillfälligt komplement. Målet är att du ska bli självförsörjande så fort som möjligt.

Detta ska du göra innan du söker ekonomiskt bistånd:

  • Om du saknar jobb ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen. Du måste aktivitetsrapportera och söka alla arbeten du kan klara.
  • Om du inte kan arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.
  • Du ska i första hand söka alla andra bidrag du har möjlighet att få, exempelvis a‑kassa, sjukpenning, bostadsbidrag, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller äldreförsörjningsstöd om du är äldre än 65 år.
  • Om du har egna pengar eller besparingar ska du använda dem. Har du tillgångar som till exempel aktier, bil eller äger en bostad kan du behöva sälja dessa.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är ni skyldiga att hjälpa varandra ekonomiskt.

Om du studerar och har rätt till studielån, har du normalt inte rätt till ekonomiskt bistånd. Se mer information under" Studier och ekonomiskt bistånd" vad som gäller under sommarlov.

Om du har eget företag och är i behov av ekonomiskt bistånd, behöver du avsluta ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande.

Ekonomiskt bistånd prövas månadsvis. När du ansöker måste du lämna uppgift om hela hushållets gemensamma inkomster, utgifter och tillgångar.

Viktigt med korrekta uppgifter och medverkan

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du utelämnat eller lämnat felaktiga uppgifter i samband med din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig och polisanmäld. Välfärdsförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd jobbar aktivt med att förebygga felaktiga utbetalningar och utreder bidragsbrott.

Du kan också bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket ekonomiskt bistånd och borde ha förstått att det var felaktigt.

Om du är inskriven på arbetsförmedlingen vid ditt första ansökningstillfälle kommer du att få en tid på välfärdsförvaltningens arbetsmarknadsenhet. Där får du träffa en handläggare som ska hjälpa dig att hitta en närmare väg till självförsörjning. Om du inte deltar i din planering med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten riskerar du att få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

E-post: vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se

Kontakta enheten för ekonomiskt bistånd via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1

Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)