Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Handlingar som behövs vid dödsboutredning

Om du tar hjälp av socialtjänsten med utredning i samband med en dödsboanmälan behöver de ha tillgång till följande handlingar:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Det beställer du hos Skattemyndigheten.
 • Kopia av senaste självdeklarationen, samt eventuella bilagor.
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen, även kontanter i eventuellt bankfack.
 • Tillfälligt kontoutdrag från bank, från dödsdagen och framåt och fram till inlämnad ansökan.
 • Kapital- och räntebesked och allt övrigt engagemang i bank, även för maka/make.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Hyreskostnad, sista hyran.
 • Offert eller räkning på begravningskostnader, eventuell minnestund/gravsten.
 • Fullmakt att företräda dödsboet
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Bouppteckning efter nyligen avliden make/maka
 • Om den avlidne har del i annat oskiftat dödsbo ska du lämna uppgift om detta.
 • Värdering av lösöre, (möbler, tavlor, smycken, etcetera).
 • Värdering av fordon.