Länk till startsidan

Handlingar som behövs vid dödsboutredning

Om du tar hjälp av socialtjänsten med utredning i samband med en dödsboanmälan behöver de ha tillgång till följande handlingar:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Det beställer du hos Skattemyndigheten.
 • Kopia av senaste självdeklarationen, samt eventuella bilagor.
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen, även kontanter i eventuellt bankfack.
 • Tillfälligt kontoutdrag från bank, från dödsdagen och framåt och fram till inlämnad ansökan.
 • Kapital- och räntebesked och allt övrigt engagemang i bank, även för maka/make.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Hyreskostnad, sista hyran.
 • Offert eller räkning på begravningskostnader, eventuell minnestund/gravsten.
 • Fullmakt att företräda dödsboet
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Bouppteckning efter nyligen avliden make/maka
 • Om den avlidne har del i annat oskiftat dödsbo ska du lämna uppgift om detta.
 • Värdering av lösöre, (möbler, tavlor, smycken, etcetera).
 • Värdering av fordon.