Länk till startsidan

Dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Bra att veta

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet i normalfallet göra en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuell efterlevande maka eller makes tillgångar och skulder. I vissa fall räcker det att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ses som en enklare form av bouppteckning. Om den avlidne inte hade större tillgångar än att det finns 7 000 kronor kvar när begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet är betalda kan en dödsboanmälan göras istället.

Vill du göra en dödsboanmälan behöver du lämna in den inom två månader från den dag som personen det gäller avled.

Behöver du hjälp med att upprätta dödsboanmälan och få den registrerad hos Skatteverket kan du vända dig till kommunens enhet för ekonomiskt bistånd. Det kostar ingenting. Handläggaren ska göra ett hembesök i den avlidnes bostad innan boet avvecklas.

Bouppteckning kan i vissa fall bli aktuell

I vissa fall krävs en bouppteckning eller avråds från dödsboanmälan, även om tillgångarna understiger 7 000 kronor. Det gäller:

  • om det finns hus, bostadsrätt eller mark i dödsboet måste en bouppteckning göras
  • om det finns ett testamente eller äktenskapsförord kan detta vara skäl till att upprätta en bouppteckning
  • om det kan bli aktuellt med arv när eventuellt efterlevande make avlider bör dödsboanmälan undvikas
  • om någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning eller om det krävs omfattande utredning bör dödsboanmälan undvikas.

Stöd till begravningskostnad

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader upp till ett halvt prisbasbelopp.

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

E-post: vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se

Du är välkommen att ringa enheten för ekonomiskt bistånd via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.