Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avsluta dödsboets avtal, kontrollera försäkringar

För den som ska ta hand om ett dödsbo finns det ofta många saker att ordna med och att hålla reda på.

Några tips att tänka på:

 • Om räkningar betalas via autogiro, säg upp autogiroavtalen omedelbart.
 • Säg upp hyresavtal, försäkringar och abonnemang.
 • Kontakta eventuella fordringsägare och be att få vänta med att betala fakturor och skulder i avvaktan på bouppteckning eller dödsboanmälan.
 • Om det finns flera dödsbodelägare/arvingar och dödsboet kommer att skötas av en delägare ska samtliga delägare/arvingar underteckna en fullmakt för den personen.
 • Boka ett hembesök med socialtjänsten innan ni börja tömma bostaden.

Försäkringar

I samband med dödsfallet kan eventuella försäkringar falla ut. Dessa kan i vissa fall täcka kostnad för begravning, transporter med mera. I samband med dödsboanmälan behöver du lämna in en förteckning över befintliga försäkringar. Exempel på försäkringsbolag kopplade till anställning är:

 • Privatanställda tjänstemän, ALECTA,
 • Statligt anställda tjänstemän, SPP
 • Privatanställda arbetare, AFA, (TGL)
 • Statligt anställda arbetare, SPV, (gruppliv)
 • Kommunanställd personal,
 • Region Västernorrland
 • PPM med återbetalningsskydd
 • KPA (begär ”TGL”)
 • Förenade Liv,
 • FOLKSAM
 • AMF/FORA

Det kan också finnas andra försäkringar:

 • genom medlemskap i organisation
 • individuella livförsäkringar, se eventuella försäkringsbrev
 • sakförsäkringar (exempelvis motorfordonsförsäkring, hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring).