Länk till startsidan

Till dig som ska flytta till vård- och omsorgsboende

I ett vård- och omsorgsboende har du ett hyreskontrakt och en egen lägenhet. Säng finns i lägenheten, i övrigt möblerar du som du vill med dina egna möbler.

Du får frukost, lunch, middag och mellanmål. Du har också tillgång till matsal och gemensamma utrymmen där du kan möta och umgås med andra. Utifrån din förmåga, dina behov och intressen ges du möjlighet att delta i gruppaktiviteter som anordnas på boendet. Tillsammans med din kontaktpersonkan du också planera och genomföra egna sociala aktiviteter.

På boendet får du två namngivna kontaktpersoner som ser till att du får det stöd du behöver. Kontaktpersonerna håller också kontakt med dina närstående.


Samtliga lägenheter är utrustade med brandlarm och uttag för TV. Du står för ditt eget kanalabonnemang och TV-avgiften dras via skatten. I alla lägenheter och gemenskapsutrymmen finns även tillgång till kommunens gästnätverk.

Du tecknar själv din hemförsäkring med allriskförsäkring.

Personalen på boendet tvättar dina kläder. Av hygienskäl är det önskvärt att kläderna går att tvätta i 60 grader. Ta med dig en egen tvättkorg med lock. Tänk på att märka dina kläder.

Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver och kontaktar vid behov läkare. Besök på hälsocentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du efter samma regler som när du bodde i eget hem. Högkostnadskort gäller.

De hjälpmedel du använder tar du med dig när du flyttar till vård- och omsorgsboendet.

Har du ett hjälpmedel som du inte längre använder eller inte längre har behov av så är kommunen tacksam för din hjälp att lämna tillbaka det. Du kan själv lämna tillbaka hjälpmedlet eller ta hjälp av en närstående. Ett hjälpmedel kan till exempel vara en rullator, rullstol, TENS-apparat, handdator, klocka eller ett hygienhjälpmedel.

Om det gäller stora, skrymmande hjälpmedel som exempelvis sängar, personlyftar och hygienstolar kan du få hjälp med hämtning i hemmet. Du kan själv boka hämtning via kommunens hjälpmedelssamordnare 0660-26 62 72 om hemtjänst eller förskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska) inte har möjlighet att hjälpa dig boka hämtning.

Även om hjälpmedlet är gammalt och verkar utslitet ska det återlämnas. Kommunen eller Region Västernorrland har en löpande hyreskostnad så länge hjälpmedlet är utlånat. Det spelar ingen roll var i Västernorrland du fått ditt hjälpmedel, du kan ändå lämna tillbaka det i din nuvarande hemkommun.

Det är inte tillåtet att använda och ta över ett hjälpmedel från någon annan, till exempel en anhörig. Har du behov av ett hjälpmedel måste en ny bedömning göras. Kontakta i första hand din hälsocentral om du har behov av ett hjälpmedel.

Hjälpmedel som återlämnas skall vara väl rengjorda och du kan lämna tillbaka hjälpmedel på följande platser:

 • På anvisad plats i entrén vid Wemerkassan på Örnsköldsviks sjukhus måndag-fredag 07:00–16:00.
 • På anvisad plats i respektive entré på följande boenden alla dagar 07:00–16:00.
  Bjästagården, Örnviksvägen 2, Stora entrén, Bjästa
  Björkhem, Bergforsvägen 34, Gideå
  Björnaborg, Lillvägen 2, Björna
  Båtsmanstorpet, Marknadsvägen 18, Domsjö
  Husums vård– och omsorgsboende, Pensionärshemsvägen 8, Husum
  Myrtengården, Södra Långgatan 24, Bredbyn
  Prästbordet, Sjukhemsvägen 2 A, Själevad

Har du frågor eller vill ha ytterligare information kan du kontakta kommunens hjälpmedelssamordnare.

Annika Asplund

Hjälpmedelssamordnare

Telefon: 0660-26 62 72

E-post: annika.asplund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Du kommer att få stöd av all personal, men får två namngivna kontaktpersoner som har ett helhetsansvar för din omvårdnad. Kontaktpersonernas ansvar är bland annat att se till att dina behov och det stöd du får överensstämmer med det som står dokumenterat i genomförandeplanen samt att ha ett gott samarbete med dig och dina närstående.

När du flyttar in i vård- och omsorgsboendet erbjuds du ett ankomstsamtal med kontaktperson, enhetschef och sjuksköterska. Vid behov deltar också arbetsterapeut och fysioterapeut. Under ankomstsamtalet gör de tillsammans med dig en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur det ska utföras. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från personalen på boendet. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen. Dina närstående är en viktig resurs och de är därför välkomna att delta i planeringen.

All personal har tystnadsplikt.

För att ge personalen möjlighet att förstå och stödja dig på bästa sätt kan du själv, eller tillsammans med dina närstående, fylla i en ”Levnadsberättelse”. I den kan du berätta för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv.

Närstående spelar en viktig roll för att omsorgen ska bli så bra och meningsfull som möjligt. Som närstående är du alltid välkommen till boendet för att hälsa på.