Viktig information om coronapandemin

Till dig som ska flytta till vård- och omsorgsboende

I ett vård- och omsorgsboende har du ett hyreskontrakt och en egen lägenhet. Säng finns i lägenheten, i övrigt möblerar du som du vill med dina egna möbler.

Du får frukost, lunch, middag och mellanmål. Du har också tillgång till matsal och gemensamma utrymmen där du kan möta och umgås med andra. Utifrån din förmåga, dina behov och intressen ges du möjlighet att delta i gruppaktiviteter som anordnas på boendet. Tillsammans med din kontaktpersonkan du också planera och genomföra egna sociala aktiviteter.

På boendet får du två namngivna kontaktpersoner som ser till att du får det stöd du behöver. Kontaktpersonerna håller också kontakt med dina närstående.


Alla lägenheter har brandlarm. Uttag för TV finns i samtliga lägenheter. Du står för ditt eget kanalabonnemang. TV-avgiften dras numera via skatten.

Du tecknar själv din hemförsäkring med allriskförsäkring.

Personalen på boendet tvättar dina kläder. Av hygienskäl är det önskvärt att kläderna går att tvätta i 60 grader. Ta med dig en egen tvättkorg med lock. Tänk på att märka dina kläder.

Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver och kontaktar vid behov läkare. Besök på hälsocentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du efter samma regler som när du bodde i eget hem. Högkostnadskort gäller.

De hjälpmedel du använder tar du med dig när du flyttar till vård- och omsorgsboendet. Övriga hjälpmedel lämnar du tillbaka till hjälpmedelscentral eller hälsocentral.

Du kommer att få stöd av all personal, men får två namngivna kontaktpersoner som har ett helhetsansvar för din omvårdnad. Kontaktpersonernas ansvar är bland annat att se till att dina behov och det stöd du får överensstämmer med det som står dokumenterat i genomförandeplanen samt att ha ett gott samarbete med dig och dina närstående.

När du flyttar in i vård- och omsorgsboendet erbjuds du ett ankomstsamtal med kontaktperson, enhetschef och sjuksköterska. Vid behov deltar också arbetsterapeut och fysioterapeut. Under ankomstsamtalet gör de tillsammans med dig en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur det ska utföras. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från personalen på boendet. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen. Dina närstående är en viktig resurs och de är därför välkomna att delta i planeringen.

All personal har tystnadsplikt.

För att ge personalen möjlighet att förstå och stödja dig på bästa sätt kan du själv, eller tillsammans med dina närstående, fylla i en ”Levnadsberättelse”. I den kan du berätta för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv.

Närstående spelar en viktig roll för att omsorgen ska bli så bra och meningsfull som möjligt. Som närstående är du alltid välkommen till boendet för att hälsa på.