Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Till dig som ska flytta till vård- och omsorgsboende

I ett vård- och omsorgsboende har du ett hyreskontrakt och en egen lägenhet. Säng finns i lägenheten, i övrigt möblerar du som du vill med dina egna möbler.

Du får frukost, lunch, middag och mellanmål. Du har också tillgång till matsal och gemensamma utrymmen där du kan möta och umgås med andra. Utifrån din förmåga, dina behov och intressen ges du möjlighet att delta i gruppaktiviteter som anordnas på boendet. Tillsammans med din kontaktpersonkan du också planera och genomföra egna sociala aktiviteter.

På boendet får du två namngivna kontaktpersoner som ser till att du får det stöd du behöver. Kontaktpersonerna håller också kontakt med dina närstående.


Alla lägenheter har brandlarm. Uttag för TV finns i samtliga lägenheter. Du står för ditt eget kanalabonnemang. TV-avgiften dras numera via skatten.

Du tecknar själv din hemförsäkring med allriskförsäkring.

Personalen på boendet tvättar dina kläder. Av hygienskäl är det önskvärt att kläderna går att tvätta i 60 grader. Ta med dig en egen tvättkorg med lock. Tänk på att märka dina kläder.

Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver och kontaktar vid behov läkare. Besök på hälsocentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du efter samma regler som när du bodde i eget hem. Högkostnadskort gäller.

De hjälpmedel du använder tar du med dig när du flyttar till vård- och omsorgsboendet.

Har du ett hjälpmedel som du inte längre använder eller inte längre har behov av så är vi tacksamma för din hjälp att lämna tillbaka det. Du kan själv lämna tillbaka hjälpmedlet eller ta hjälp av en närstående. Ett hjälpmedel kan till exempel vara en rullator, rullstol, TENS-apparat, handdator, klocka eller ett hygienhjälpmedel.

Du kan också få hjälp med hämtning av ditt hjälpmedel genom Hjälpmedel Västernorrland. Ring då kommunens hjälpmedelssamordnare 0660-26 62 72.

Även om hjälpmedlet är gammalt och verkar utslitet ska det återlämnas. Kommunen eller Region Västernorrland har en löpande hyreskostnad så länge hjälpmedlet är utlånat. Det spelar ingen roll var i västernorrland du fått ditt hjälpmedel, du kan ändå lämna tillbaka det i din nuvarande hemkommun.

Ingen ska inte heller ta över ett hjälpmedel från till exempel en anhörig. Har du behov av ett hjälpmedel så ska ett nytt skrivas ut. Att använda andras hjälpmedel är förenat med risk. Kontakta i första hand din hälsocentral om du har behov av ett hjälpmedel.

Du kan lämna tillbaka hjälpmedel på följande platser:

 • På anvisad plats i entrén vid Wemerkassan på Örnsköldsviks sjukhus måndag-fredag 07:00–16:00.
 • På anvisad plats i respektive entré på följande boenden alla dagar 07:00–16:00.
  Bjästagården, Örnviksvägen 2, Stora entrén, Bjästa
  Björkhem, Bergforsvägen 34, Gideå
  Björnaborg, Lillvägen 2, Björna
  Båtsmanstorpet, Marknadsvägen 18, Domsjö
  Husums vård– och omsorgsboende, Pensionärshemsvägen 8, Husum
  Myrtengården, Södra Långgatan 24, Bredbyn
  Prästbordet, Sjukhemsvägen 2 A, Själevad

Har du frågor eller vill ha ytterligare information kan du kontakta kommunens hjälpmedelssamordnare.

Annika Asplund

Hjälpmedelssamordnare

Telefon: 0660-26 62 72

E-post: annika.asplund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Du kommer att få stöd av all personal, men får två namngivna kontaktpersoner som har ett helhetsansvar för din omvårdnad. Kontaktpersonernas ansvar är bland annat att se till att dina behov och det stöd du får överensstämmer med det som står dokumenterat i genomförandeplanen samt att ha ett gott samarbete med dig och dina närstående.

När du flyttar in i vård- och omsorgsboendet erbjuds du ett ankomstsamtal med kontaktperson, enhetschef och sjuksköterska. Vid behov deltar också arbetsterapeut och fysioterapeut. Under ankomstsamtalet gör de tillsammans med dig en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur det ska utföras. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från personalen på boendet. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen. Dina närstående är en viktig resurs och de är därför välkomna att delta i planeringen.

All personal har tystnadsplikt.

För att ge personalen möjlighet att förstå och stödja dig på bästa sätt kan du själv, eller tillsammans med dina närstående, fylla i en ”Levnadsberättelse”. I den kan du berätta för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv.

Närstående spelar en viktig roll för att omsorgen ska bli så bra och meningsfull som möjligt. Som närstående är du alltid välkommen till boendet för att hälsa på.