Länk till startsidan

Medboende i vård- och omsorgsboende

Om din partner flyttar till ett vård- och omsorgsboende finns möjlighet för dig som anhörig att flytta till samma boende. Det gäller även om du inte har behov av ett sådant boende. De förutsättningar som gäller är att du ska ha fyllt 65 år. Ni ska dessutom ha bott tillsammans och det ska, så långt det är möjligt, vara klarlagt att ni båda vill fortsätta att bo tillsammans.

Innan du bestämmer dig för att flytta in som medboende har du möjlighet att provbo upp till tre månader. Du kan avbryta provboendet när du vill, både för att flytta hem och för att flytta in som medboende till din partner. Under tiden du provbor behåller du din ordinarie bostad och folkbokföringsadress. Som provboende får du inget hyresavtal och betalar inte heller någon hyra. Du betalar istället en serviceavgift och betalar måltider enligt beslutad taxa.

När den som har beslut om vård- och omsorgsboende inte längre finns kvar måste den som är provboende eller medboende flytta till en egen bostad. Om det är den medboende som flyttar hem eller på annat sätt inte finns kvar, kan den som har beslutet om vård- och omsorgsboende få sitt hyresavtal uppsagt och istället erbjudas plats i en bostad avsedd för ensamboende.

Om du och din partner vill bo tillsammans är det den av er som beviljats plats i vård- och omsorgsboende som ska göra ansökan om provboende eller medboende för den andra personen. Kontakta i så fall biståndshandläggaren.