Länk till startsidan

Till dig som fått beslut om korttidsvistelse

Rummen i korttidsboendet är möblerade och där finns sänglinne och handdukar. Alla rum har trygghetslarm och brandvarnare. TV finns i gemensamma utrymmen. Om du vill får du gärna ta med något personligt, kanske ett fotografi eller något annat som du håller kärt. Tänk på att märka det du tar med dig.

Du betalar en avgift för de dygn du vistas på korttidsplats. Om du vanligtvis har hemtjänst i ordinärt boende betalar du din omsorgsavgift, matkostnad och serviceavgift. Mer om avgifter hittar du under Avgifter stöd i hemmet”.

När du är på korttidsplats får du frukost, lunch, middag och mellanmål.

Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver. Om det blir aktuellt att kontakta läkare under din vistelse kontaktar sköterskan din ordinarie hälsocentral. Besök på hälsocentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du efter samma regler som gäller inom ditt ordinarie boende. Högkostnadskort gäller.

Ett basförråd för inkontinenshjälpmedel finns på korttidsboendet, kontakta sjuksköterskan för information.

Ta med dig de hjälpmedel du använder när du ska till korttidsvistelse.

Personalen tvättar dina kläder. Av hygienskäl är det önskvärt att kläderna går att tvätta i 60 grader. Tänk på att märka dina kläder.

Du kommer att få stöd av all personal, men får två namngivna kontaktpersoner som har ett helhetsansvar för din omvårdnad. Kontaktpersonernas ansvar är bland annat att se till att dina behov och det stöd du får överensstämmer med det som står dokumenterat i genomförandeplanen. Kontaktpersonerna ska ha ett gott samarbete med dig och dina närstående.

När du kommer för en korttidsvistelse erbjuds du ett ankomstsamtal med kontaktperson, enhetschef och sjuksköterska. Vid behov deltar också arbetsterapeut och fysioterapeut. Under ankomstsamtalet gör de tillsammans med dig en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur det ska utföras. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från personalen. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen. Dina närstående är en viktig resurs och de är därför välkomna att delta i planeringen.

All personal har tystnadsplikt.

För att ge personalen möjlighet att förstå och stödja dig på bästa sätt kan du själv, eller tillsammans med dina närstående, fylla i en ”Levnadsberättelse”. I den kan du berätta för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv.

  • Nattkläder, underkläder, kläder för inom- och utomhusvistelse, inneskor.
  • Tvål, schampo, tandborste, tandkräm, kam, rakapparat och andra hygienartiklar.
  • Läkemedel samt eventuella recept och frikort, ta gärna med märkt dosett för medicin.
  • Pengar för eventuella inköp, till exempel mediciner, hårvård, fotvård eller annat.
  • Hjälpmedel som du använder, till exempel käpp, rullator och rullstol. Dina hjälpmedel ska vara märkta.
  • Färdtjänstkort om du har sådant.