Länk till startsidan

Påverka som ung

Bra att veta

I Örnsköldsviks kommun ska alla barn och unga ha möjlighet att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Som ung räknar vi dig mellan 0 och 25 år. För att din delaktighet och ditt inflytande ska ske på riktigt, arbetar kommunen med olika metoder och modeller.

Advisory Board riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år och vill få insyn i och bidra till utvecklingsarbete inom kommun, myndigheter, föreningar och näringsliv. Advisory Board fungerar som ett råd där du, tillsammans med andra unga, jobbar under en viss tid med att ge feedback och testa idéer utifrån ett speciellt uppdrag. 

Advisory Board är också en sätt för dig inom näringsliv, myndighet, kommun och civilsamhälle att få direkt feedback från målgruppen i frågor och ärenden som berör unga. Gruppen arbetar under en viss tid, med någon form av ersättning, utifrån en skriftlig överenskommelse.

Om du är ung, ansök om att delta i Advisory Board och bidra med just din syn på en fråga. Du som i din verksamhet behöver ungas perspektiv, passa på att ge Advisory Board ett uppdrag.

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder kommuner att delta i. Frågorna i LUPP ger bland annat svar på hur unga uppfattar följande områden:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik och samhälle
  • Trygghet och hälsa
  • Arbete och framtid

I Örnsköldsvik genomförs LUPP vart tredje år i årskurs 8 på grundskolan, årskurs 2 på gymnasiet och i gruppen 19-25 år. Resultatet ger en bild av ungas levnadsvillkor och kan användas i arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor i Örnsköldsviks kommun.

Alla unga ska få möjlighet att göra sin röst hörd och det kan behöva ske på olika sätt. Ungdomsforum är för dig mellan 13 och 25 år som vill medverka i Örnsköldsvik samhällsutveckling. Inflytandecafé riktar sig till dig som går i anpassad gymnasieskola. På ungdomsforum och inflytandecafé får du chans att samtala om intressanta teman med andra unga samt tjänstepersoner och politiker från kommunen. Ungdomsforum och inflytandecafé genomförs varje vår och höst.

Unga kommunutvecklare är feriejobbet för dig som går i årskurs ett på gymnasiet och vill vara med och påverka i kommunen. Under tre veckor kommer du att få uppdrag från kommunens politiker och tjänstepersoner där du tillsammans med övriga unga mentorer lämnar förslag på förbättringar. Du söker till Unga kommunutvecklare via kommunens feriearbete.

Kontakt

Camilla Larsson

Demokratisamordnare

Telefon: 0660 - 886 45

E-post: camilla.larsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)