Länk till startsidan

Kommunala seniorrådet

Bra att veta

Kommunala seniorrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet arbetar utifrån en årsplanering där ett antal prioriterade sakområden sållats fram vid ett öppet samråd.

Seniorrådets sammansättning

Kommunala seniorrådet består av sex representanter från kommunens nämnder och styrelser samt tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

  • Pensionärernas riksorganisation har fem ledamöter.
  • SPF Seniorerna har två ledamöter.
  • Svenska kommunalpensionärers förbund har två ledamöter.
  • Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har en ledamot.

För respektive organisation finns en eller flera ersättare utsedda. Ersättarna deltar endast i sammanträde då ordinarie ledamot är frånvarande.

Sammanträdesdagar

28 februari

20 april

31 augusti

23 november

Öppet samråd 10 maj

Kontakt

Lars Näslund

Ordförande kommunala seniorrådet

Telefon: 076-145 79 43

E-post: lars.naslund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)