Länk till startsidan

Kommunala seniorrådet

Bra att veta

Kommunala seniorrådet (KSR) är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet arbetar utifrån en årsplanering där ett antal prioriterade sakområden sållats fram vid ett öppet samråd.

KSR består av sex representanter från kommunens nämnder och styrelser samt tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

  • Pensionärernas riksorganisation har fem ledamöter.
  • SPF Seniorerna har två ledamöter.
  • Svenska kommunalpensionärers förbund har två ledamöter.
  • Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har en ledamot.

För respektive organisation finns en eller flera ersättare utsedda. Ersättarna deltar endast i sammanträde då ordinarie ledamot är frånvarande.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.