Länk till startsidan

Hindersprövning, namnbyte och vigselförrättare

Hindersprövning

Innan ni kan ingå äktenskap behöver ni skicka in en ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Det är viktigt att ansöka i god tid. Ni hittar mer information på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats. När Skatteverket har godkänt er ansökan får ni ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Intygen gäller i fyra månader. Intygen ska skickas, eller lämnas in, till kommunens kontaktcenter senast tre veckor före vigseln.

Byte av efternamn

I samband med att ni ansöker om hindersprövning kan ni även anmäla vilket efternamn var och en av er ska bära.

Vittnen och legitimation

Vid vigseln behöver ni två vittnen som är 18 år och myndiga. De ska ha med sig giltig legitimation. Du och din partner behöver också visa legitimation vid vigseln.

Vigselförrättare i Örnsköldsvik

Anna-Britta Åkerlind
Eva Sonidsson
Kristina Rastbäck
Lars Eidenvall
Magnus Haglund
Maja Sellgren
Olle Häggström
Per Nylén
Vanja Östman
Ulf Edberg
Ulla Sjöström
Lars Nilsson
Agneta Lundberg
Lena Finne Jansson