Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nya riktlinjer för uteserveringar
Människor sitter vid en uteservering.

Nya riktlinjer för uteserveringar i Örnsköldsvik möjliggör bland annat för mer individuell utformning.

Nya riktlinjer för uteserveringar

De nya riktlinjerna för uteserveringar i Örnsköldsvik klubbades igenom under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde idag torsdag 18 april. Riktlinjerna möjliggör bland annat för mer induvell utformning av uteserveringar och även för snabbare handläggning.

De nya beslutade riktlinjerna för uteserveringar i Örnsköldsvik erstätter nu de gamla rutinerna för uteserveringar från 2016. Riktlinjerna innehåller en del förändringar som bland annat gällande utformning av uteserveringar, där de nya riktlinjerna numer öppnar upp för mer individuella uttryck i utformning och färg. Riktlinjerna tydliggör även vad som gäller för respektive säsong och det ges utökade möjligheter att sätta upp solskydd i form av nättare former av pergolas och paviljonger. Det blir även lättare att få bygga golv i form av trall eller liknande för att möjliggöra uteservering vid sluttande ytor.

För att förenkla för den sökande har dokumentet även utformats på ett sätt som gör det tydligt vad som gäller vid olika utformningar. Genom att det blir lättare att göra rätt effektiviseras även handläggningstiden.

— En hel del missar att det kan krävas bygglov för många av de åtgärder som man vill göra, därför har vi bland annat bearbetat texten i den nya riktlinjen så att det ska vara lättare att förstå vad som gäller. Vi har exempelvis förtydligat hur man ska göra för att enkelt kunna få en ansökan godkänd och även att det går att göra på andra sätt, men att det då kan ta längre tid och krävas bygglov, säger Martina Hanell, utvecklingsstrateg vid trafik-och parkavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Cesam, centrum i samverkan, är en av referensgrupperna som fått tycka till om de nya riktlinjerna och som ställer sig positiv till förändringarna.

— Uteserveringarna är ett viktigt inslag i vår stadsmiljö och har stor betydelse för stadens attraktivitet. De nya riktlinjerna är tydliga, förenklade och möjliggör för längre säsong vilket uppskattas av våra medlemmar, säger Anette Forsberg, verksamhetsansvarig på Cesam.

Likt tidigare ställs fortsatt höga krav på att uteserveringen alltid ska vara tydligt avgränsad med staket och vara överblickbar för att säkerställa säkerheten och tillgängligheten. Det kommer även fortsatt vara viktigt att uteserveringen ska lämna fri passage för bland annat räddningsfordon.

Här kan du ta del av de nya riktlinjerna för uteserveringar i Örnsköldsvik.

Publicerad: